bg

Работим при повишени стандарти за защита в епидемиологичните условия на Ковид-19
22.03.2021

Уважаеми клиенти,

 

Ние продължаваме да предлагаме нашите услуги с още по-засилено внимание при прилагане на стандартите з апревенция в условията на епидемиологична обстановка.